StatsOnWeb

Alhoewel we dat vaak denken van wel, het steeds groter worden van 1 of enkele bedrijven is lang niet altijd beter voor ons. Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken maar misschien is de belangrijkste reden nog wel het feit dat we op termijn hierdoor juist meer gaan betalen dan voorheen. En overstappen naar een ander is dan wellicht al niet eens een optie meer.

De consument en het besef van keuze (en moet zeker keuze willen!)

Wat me altijd blijft verbazen is de juichende menigte als er, vaak door 1 van de grotere bedrijven, een kostenverlaging aangekondigd wordt. Als je heel goed leest blijkt het sowieso vaak dat we we die verlaging zelf ‘betalen’ doordat een product wat uitgekleed wordt of, en dat gebeurd ook vaak, dat een product bewust niet verder aangekleed wordt. Wat helaas echter het meest het geval is is dat er door een groter bedrijf ook bewust voor gekozen wordt om minder marge te pakken, en zijn zelfs verhalen bekend dat er op toe gelegd gaat worden voor een bepaalde tijd, om zo de concurrentie de mond te snoeren, het liefst voor altijd. Op zich is dit natuurlijk één van de commerciële grondbeginselen, dat moge duidelijk zijn, maar gaan zij c.q. wij daar niet te ver in?

Het lijkt tegenwoordig vaak alsof geld de enige drijfveer mag zijn, dus voor een cent goedkoper loop je naar de ander. Klant trouwheid was ooit een groot goed omdat je dan samen naar een betere situatie kon gaan werken. Als klant wist je dat de leverancier met jou geld kon leven, overleven en budget had voor verdere innovatie, uitbreiding van zijn pakket diesnten en kwaliteitsverbetering. Als leverancier wist je dat je de klant goed moest behandelen, de kwaliteit moest leveren die noodzakelijk was, maar als je dat deed, dan kon je er vanuit gaan dat je kon gaan budgetteren inclusief de omzet van die klant.

Het ontstaan van JIT?

Werd je hier als leverancier lui van? Je hebt altijd de goede en de slechte, maar de boventoon werd zeker gevoerd door hen die hierdoor rust konden ervaren in het zaken doen en dus lange termijn planning en visies creëren. Even een voorbeeld van de verandering zoals deze nu gebeurd lijkt te zijn en de impact hiervan.

Ik sprak laatst een goede kennis in de reclame industry toen het een beetje op dit onderwerk kwam, van planning en klant trouwheid. Die kennis werk bij een bureau, dus meerdere mensen die afhankelijk zijn van werk en inkomen. Het verschil in de laatste jaren werd heel snel en pijnlijk duidelijk, enkele jaren geleden koos een klant voor een partner en ging hiermee planningen opstellen, hier ook tijdspaden aanhangen en voor een deel wellicht zelfs al weten wat het ging kosten. Dit betekende dat het bureau al een tijd van tevoren wist waneer welke man-/vrouwkracht nodig was, welke randapparatuur en materialen, etc etc.

Nu ging dat wat anders. Een klant was een klant op het moment dat er een concrete order was, anders was het namelijk helemaal niet zeker dat die klant (nog eens) voor je zou kiezen. Een planning maken betekende nu dat je ongeveer een week, en dan had je het al best goed voor elkaar, van tevoren wist of en zo ja welk werk er zou zijn en dus wie en wat klaar moesten staan. Oftewel JIT (Just In Time) is geboren.

Waar is de rust gebleven?

Deze ‘hectiek’ heeft impact op alle lagen van het werk en de mensen die hiermee gemoeid zijn. De rust is er niet meer zoals voorheen en dat merk je heel vaak. Als klant wordt er vaak gedacht dat dus ook alles a la minute gedaan kan en moet worden, dus plannen lijkt niet meer echt nodig, en als leverancier ben je de rust voor een groot deel kwijt omdat je niet echt meer weet wie je klanten zijn of tenminste in de nabije toekomst zullen zijn.

Ben ik nu aan het afdwalen? Ik denk het niet. alles grijpt namelijk op elkaar in en ik ben geen tegenstander van grotere bedrijven, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb wel degelijk bedenkingen bij bedrijven die te groot en almachtig worden en dit bewust ge-/misbruiken om anderen de markt uit te krijgen omdat ze zich bedreigt voelen of gewoon omdat ze het kunnen. Ook in Nederland hebben we dat type bedrijven meer dan voldoende en gelukkig lukt het ze lang niet altijd om te doen wat ze het liefst zouden willen. Hierdoor blijft er in ieder geval nog een opening voor anderen om iets te proberen en dat hebben we nodig, diversiteit. Denk eens terug aan Super De Boer. Iedereen wist dat het concern uit meerdere merken bestond en dat vinden we ok, maar vanaf het moment dat ze de concentratie melding uitdeden en alles Super de Boer zou gaan heten en zijn, toe ging het nagenoeg meteen fout. We weten wel dat er grotere krachten aan het werk zijn, maar we willen op z’n minst het idee hebben dat we een keuze maken. Hetzelfde gaat Dirk nu nog eens doen, alles onder 1 naam, en ik ben erg benieuwd maar hou mijn hart vast.

Waarom begin ik überhaupt hier nu over? What rattled my cage? Ik zag dat weer een grote jongen nog groter wilde worden en hier moet je vooral lezen, nog meer van de markt onder zich wil trekken waardoor concurrentie nagenoeg onmogelijk wordt omdat zij dan de touwtjes en dus de regeltjes in handen hebben. Wie of wat dan, vraag je me? KPN de logge niet innovatieve club heeft al een groot deel van de aandelen van ReggeFiber (voor zover ik dit altijd begrepen heb) maar wilde nog meer, namelijk ReggeFiber helemaal inlijven. Eigenlijk heeft KPN het volgens mij allang voor het vertellen binnen ReggeFiber, maar omdat het toch nog losse bedrijven waren hoop ik dan maar dat dat nog net helemaal zo is, misschien naïef van mij, maar ok. Gelukkig heeft de ACM in alle wijsheid ook goed nagedacht en dit opslokken van ReggeFiber door KPN niet zomaar toegelaten. Verder onderzoek is nodig en dan zal er toch opeens wel toestemming komen, naar ik aanneem, wellicht onder één of ander type van druk, maar voor nu mag het nog even niet en daar ben ik blij om want uit eigen ervaring weet ik nog maar al te goed hoe moeilijk het is om in die markt, als relatief kleinere partij, nog voet aan de grond te kunnen krijgen als andere alle touwtjes in handen mogen hebben.

Meer lezen over het ACM besluit, klik hier

rss
Categories: Business, General, News, Thoughts

Comments are closed.